Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия

В морския квалификационен център се провеждат следните курсове:

1. Техника за оцеляване на море
2. Пожарна безопасност и борба с пожари
3. Елементарна първа помощ
4. Лична безопасност и социални отговорности
5. Основна подготовка по морска безопасност – опреснителен курс
6. Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка
7. Водач на спасително средство и дежурна лодка различна от бързоходна спасителна лодка – опреснителен курс
8. Медицински грижи на борда на кораба
9. Умения за оказване на първа медицинска помощ
10. Медицински грижи на борда на кораба – съкратен
11. Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма
12. Борба с пожари по разширена програма – опреснителен курс
13. Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер – химикаловоз
14. Подготовка за работа на танкер – газовоз
15. Използване на инерт-газ системи на танкерите
16. Миене със сурова нефт
17. Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби)
18. Офицер по сигурността на кораба
19. Елементарни познания по сигурността на кораба
20. Познания по опазване на околната среда
21. Компетентност на морски лица, изпълняващи задължения свързани със сигурността на кораба
22. Корабен моторист – ревалидация
23. Вахтен помощник механик – ревалидация
24. Корабен рулеви – ревалидация
25. Вахтен помощник капитан – ревалидация
26. Радио оператор обща категория (GMRSS)
27. Радио оператор обща категория (GMRSS) – ревалидация
28. Радио оператор ограничена категория І ст. (ROC-I)
29. Радио оператор ограничена категория І ст. (ROC-I) – ревалидация
30. Радио оператор ограничена категория ІІ ст. (ROC-IІ)
31. Радио оператор ограничена категория ІІ ст. (ROC-ІI) – ревалидация
32. Шкипер на кораб за спорт и развлечение с неограничен район на плаване
33. Водач на кораб до 40 БТ по море
Корабен рулеви – придобиване на правоспособност
Корабен моторист – придобиване на правоспособност
34. Вахтен механик – подготвителен
35. Палубен боцман /от моряк/
36. Палубен боцман /от рулеви/
37. Подготовка на инструктори
38. Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица
39. Подготовка за явяване на държавен изпит КММ
40. Подготовка за явяване на държавен изпит К
41. Пожарна безопасност и борба с пожари за предприятия

Телефон за връзка с Морски квалификационен център 0878 63 90 48

Велина Михова