Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия

Адрес:
8000 гр. Бургас
ул. "Индустриална"  № 1

Е-mail:
maritimecollege.burgas@gmail.com

Телефони за връзка:
Секретар
0878 639 046
056 / 893 489
Главен счетоводител
0878 639 047
Морски квалификационен център
0878 639 048