Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия

Дневна форма след завършен 8 клас:

 Специалност - МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Oписание:

1. Срок на обучение: 4 ГОДИНИ

Балообразуващи предмети:

- Информационни технологии;

- Български език и литература;

- География.

ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
       - удостоверение за завършено основно образование
      - оригинал на медицинско свидетелство
      - удостоверение за преместване

ТЕЛЕФОНИ ЗА СПРАВКА: Секретар:   0878 639 046 и 056 / 893 489