Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия

ИСТОРИЯ

Училището е създадено на 1 септември 1958 година. То се явява като наследник и продължител на първото морско средно рибарско училище открито през 1921 г. в гр. Варна, по-късно преместено в Созопол и закрито през 1934 г.

Първият прием на ученици е осъществен през 1958 година - 1 паралелка от 35 младежи. В началото училището дава квалификация по „Риболов и рибовъдство" на завършилите ХІ клас. От 1961 година то става „Техникум по рибарство" с прием на ученици след 8 клас. От 1972 година е преименувано в Средно специално училище по морски и океански риболов и военизирано с 5 годишен курс на обучение, девоенизирано през 1987 година.

От 7.04.2003 година Средно специално училище по морски и океански риболов носи името Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола".

Училището е носител на: