Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия

УЧИТЕЛИ

Общообразователни предмети:

Динко Динков

Български език и литература

Олег Драгов

Английски език

Катя Кънева

Руски език

Румяна Петкова

Математика

Румяна Петкова

Информатика

Информационни технологии

Петър Тодоров

Биология

Химия

Радостин Гугалов

География и икономика

Радостин Гугалов

История и цивилизация

Галина Бозвелиева

Физика и астрономия

Петър Тодоров

Физическо възпитание и спорт

Специални предмети:

Стефка Жечева

Корабни системи и устройства

 

Предприемачество

Корабни силови уредби

 

Морско право

 

Теория на кораба

 

Метеорология и океанография

 Счетоводство на предприятието

 

УП по: Счетоводство

Галина Бозвелиева

Здравословни и безопасни условия на труд

 

Бизнес комуникации

Макроикономика

 

Морско право

 

Електрообзавеждане на кораба

УП по: Икономическа информатика

 

Автоматизация на кораба

 

Наблюдение и свръзки

УП по : Стокознание

Стокознание

 

Електронавигационни прибори

 

Радионавигационни системи

Стайко Стоев

ЗИП Морско дело

 

Мореходна астрономия

 

Експлоатация на търговския флот

 

Технология на морските превози

 

Товарно дело

УП: По специалността

 

Учебно-производствена плавателна практика

 

Учебна практика по специалността

 

УП: Експлоатация на търговските кораби

Дончо Стоилов

Навигация и лоция

 

Безопасност на корабоплаването

 

Учебна практика: По специалността

 

УП Морско дело СИП