Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - диплома за средно образование

СПЕЦИАЛНОСТИ:

⇒ Корабоводене - морско

⇒ Корабни машини и механизми