Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия

Дневна форма след завършен 7 клас:

Специалност - КОРАБОВОДЕНЕ - МОРСКО

Oписание:

1. Срок на обучение: 5 ГОДИНИ

Балообразуващи предмети:

- Физика;

- География.

ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
      - удостоверение за завършено основно образование ( 7 клас )
      - оригинал на медицинско свидетелство
      - удостоверение за преместване

Специалност - КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ

Oписание:

1. Срок на обучение: 5 ГОДИНИ

Балообразуващи предмети:

- Физика;

- География.

ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
      - удостоверение за завършено основно образование ( 7клас )
      - оригинал на медицинско свидетелство
      - удостоверение за преместване