Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИТЕ И КЛАСНИТЕ РАБОТИ 2016 - 2017

първи срок

втори срок