Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Сесия май-юни ще се проведе в периода: 

от 29.05.2018г. до 8.06.2018г.

Срок за подаване на заявления до 15.05.2018г. (включително)

График на изпитите за ученици

График на изпитите за ученици след завършено средно образование