Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия

Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

Сесия януару - 25.01.2018г. - провежда се

Срок за подаване на заявления  до  22.12.2017 г.

Сесия юни-юли - 06.06.2018 г.

Срок за подаване на заявления - 09.05.2018 г.

Сесия август- септември -  11.09.2018 г.

Срок за подаване на заявления - 31.08.2018 г.