Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия

Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

Сесия януару - 26.01.2017 г.

Срок за подаване на заявления  до  23.12.2016 г.

Сесия юни-юли - 9.06.2017 г.

Срок за подаване на заявления - 10.05.2017 г.

Сесия август- септември -  08.09.2017 г.

Срок за подаване на заявления - 01.09.2017 г.