Седмична програма
Квалификационни курсове
Смени и ваканции
Държавни изпити
Държавни зрелостни изпити
Самостоятелна форма
График за класните работи
Поправителна сесия

СМЕНИ И ВАКАНЦИИ

График за провеждане на часовете през
учебната 2017 – 2018 година

1 час

8:00

8:45

2 час

8:55

9:40

3 час

9:50

10:35

4 час

10:55

11:40

5 час

11:50

12:35

6 час

12:45

13:30

7 час

13:40

14:25

8 час

14:35

15:20

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2017 - 2018 ГОДИНА

Начало и край на ваканциите:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за X - XI клас
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за XII клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за X - XI клас
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2017 г. – втори ДЗИ
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

09.02.2017 г. – за X - XI клас


07.02.2017 г. – за XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)

30.06.2017 г. – IX - XI клас (18 учебни седмици)


14.07.2017 г. XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)